80-årsmarkering for senkningen av D/F Hydro – den siste Tungtvannsaksjonen

Norsk industriarbeidermuseum søker sesongansatte