no en

Ekte eventyr

Det var på Notodden industrieventyret begynte. Bli kjent med den rike industri- og kulturarven i dette undervisningsopplegget i Den kulturelle skolesekken. Spesialtilpasset for elever på videregående skole.

En historisk dag

Dagen tilbringes i historiske omgivelser i verdensarvbyen Notodden. Vi starter med vandreteater ute i byen. Lunsj inntas i sentrum, før vi går tilbake til museet. Her opplever dere to utstillinger – «Gnisten» og «Svælgfoss-serien» av Theodor Kittelsen.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Om opplegget:

Hva kan vi lære av gründeren Sam Eyde (1866-1940) om innovasjon og bærekraft? Gjennom dette formidlingsopplegget blir dere bedre kjent med Sam Eyde og oppstarten av en industri som skapte arbeidsplasser og to nye byer, Notodden og Rjukan.

Gjennom dialogbasert omvisning, gruppearbeid, kunst og teater får du innblikk i noen viktige elementer av industrireisinga her på Notodden og hvilken betydning det har hatt i et bærekraftig perspektiv. Det kan fremstå som et eventyr. Men er det noe i denne historien vi kan dra nytte av i dag som fremtidens gründere og arbeidstakere?

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Byvandring

Med byvandringen blir du bedre kjent med verdensarven gjennom vandreteater som tar utgangspunkt i kongebesøket i 1908. Gjennom møter med personer fra ulike miljøer blir elevene bedre kjent med industriens fremvekst og hvilken betydning.

Med utgangspunkt i kreftene i elven Tinnåa ble det i Hydroparken her på Notodden for første gang fremstilt nitrogengjødsel til landbruket i full industriell skala.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Kittelsen

Theodor Severin Kittelsen (1857-1914) var en norsk maler, tegner og illustratør. Han er kanskje mest kjent som eventyrtegneren gjennom illustrasjonene til Asbjørnsen og Moes folkeeventyr.

I 1907 og 1908 laget han fem akvareller på bestilling fra Hydros første generaldirektør Sam Eyde.

Akvarellene skildrer utbyggingen av kraftverket Svælgfoss og industriutbyggingen på Notodden og Rjukan som et industrieventyr. Her møter du Askeladden og andre mytologiske vesener pakket inn i industriutbyggingen.

Hvordan vil dere vurdere verkene som formidlere av denne industrihistorien? Dere går sammen i grupper og reflekterer og analyserer.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Gnisten

Utstillingen «Gnisten» handler om starten på et industrielt eventyr som fant sted i Telemark for litt mer enn 100 år siden – og som nå er blitt verdensarv, innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Mål:

– Inspirere til å tørre å satse på det en tror på og har lyst til

– Bli bedre kjent med Rjukan Notodden Industriarv som verdensarv, dens universelle og unike verdi og tilknytning til FNs bærekraftmål.

– Faglig relevant og knyttet til kompetansemål i historie og norsk, samt tverrfaglige emner.

Formidlingsopplegget er utviklet av Telemark Kunstmuseum og er en del av Den kulturelle skolesekken gjennom fylkeskommunen for VGS.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Praktisk informasjon

Maks 60 elever
Tid: 4 t kl. 1000-1400
Passer for: Videregående
Enkel lunsj er inkludert.

Høres dette spennende ut?

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000