no en

Kunst i kontekst

Hele tiden møter vi ulike visuelle kunstuttrykk. Hvordan kan vi lese, tolke og forstå dem? Kunst i kontekst er et pedagogisk formidlingsopplegg for videregående skole. Opplegget tar 90 minutter å gjennomføre, og foregår ved Telemark Kunstmuseum.

Hva ser jeg?

«Kunst i kontekst» skal gi nødvendige verktøy for å møte kunsten, analysere, reflektere og kritisk vurdere den. Elevene skal lære å lese et kunstverk og sette det inn i en større kontekst.

Tverrfaglig og positivt

Formidlingsopplegget er tverrfaglig og er særlig knyttet til fagområdene norsk og historie. Fokuset vil ligge på å bidra til økt refleksjon rundt kunst, samt å skape positive og spennende møter med kunsten.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Praktisk gjennomføring

Opplegget kan variere noe ut fra hva slags utstilling vi tar utgangspunkt i. Men vi vil alltid sette av god tid til å oppleve utstillingen på egenhånd eller i grupper og engasjere elevene på ulike måter!. Metodene vil variere mellom rollespill, tekstskriving, opplesing og kreativt verksted.

For skoleåret 2022–23 er det utstillingen «Human nature» vi tar utgangspunkt i. Formidlingsopplegget er tatt inn i Den kulturelle skolesekken for videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Lærerveiledning med mer informasjon og kompetansemål til Human nature vil ligge i DKS-portalen og kan sendes skolen i forkant.

Formidlingsopplegget er utviklet av Telemark Kunstmuseum. Det kan bestilles av alle videregående skoler.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
The Giant Hogweed, Ingela Ihrman, foto Futura, Karlin Studios Prague
Praktisk informasjon

Maks 30 elever
Tid: 120 minutter
Passer for: Videregående
Bestilles i DKS-portalen

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000

Nysgjerrig på flere av våre skoletilbud? Se her.