no en

Telemark Kunstmuseum

«Da lyset ble slått av» – en utendørs fotoutstilling

«Da lyset ble slått av» – en utendørs fotoutstilling
Anlegg 3 Foto: Dan P. Neegaard og Jørn H. Moen

Utenfor kunstmuseet vises hver sommer en gratis fotoutstilling. I år vises foto av det den gang nylige nedlagte Tinfos Jernverk tatt av fotografene Dan P. Neegaard og Jørn H. Moen.

Fotoutstillingen er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

«Da lyset ble slått av»

Tinfos ble etablert i 1894, og drev tresliperi og papirfabrikk på området her ved Tinnefossen, og en karbidfabrikk og et jernverk nede ved Heddalsvannet.

Alt ble forsynt med strøm fra kraftverkene Tinfos 1 og Tinfos 2 som ligger i området rundt Telemark Kunstmuseum.

Tinfos Jernverk ble etablert i 1910 og var det første i landet som smeltet jern med elektrisitet.

Jernverket var Nord-Europas største på 1950-tallet, men grunnet endringer i markedet ble Jernverket på Notodden nedlagt i 1987.

Anlegg 3 Foto: Dan P. Neegaard og Jørn H. Moen
Anlegg 3 Foto: Dan P. Neegaard og Jørn H. Moen
Sykkelturister ser en av tidligere års utstillinger. Foto: M. Vangen, NIA
Tinfos Jernverk

En gang rundt overgangen til 1990-tallet fikk fotografene Dan Petter Neegaard og Jørn H. Moen slippe inn på det da nedlagte, men ennå ikke demonterte, Tinfos Jernverk.

Fotografiene er en unik og viktig industri- og lokalhistorisk dokumentasjon av et spesielt øyeblikk i en hjørnesteinsbedrifts liv på Notodden.

Materialet er gitt til Norsk industriarbeidermuseum og er i dag en del av museets samling.