Telemark kunstmuseum

Human Nature / Menneskets Natur

Human Nature / Menneskets Natur
Foto: Futura/Karlin Studios, Prague/NIA

Hvilket forhold har vi mennesker til naturen? Både mennesker og natur trues av klimaødeleggelser. Hvilke spor setter dette i samtiden? Og hvordan kommer dette til uttrykk i kunsten? Gruppeutstillingen fra 19. november 2022 til 23. april 2023 i Sal 1 dreier seg om nettopp dette.

I utstillingen «Human Nature / Menneskets Natur» søker vi mot å vise en bred sammenstilling av kunstnere, uttrykk og medier.

Kunstnere som deltar i utstillingen er Ingeborg Annie Lindahl (NO), Tom Kosmo (NO), Adrian Bugge (NO), Maiken Stene (NO), Ingela Ihrman (SE) og Elina Brotherus (FI). Utstillingen vil, i tillegg til samtidskunst, presentere verk fra museets samling som bl.a. Gustav Adolph Mordt sublime «To fjellvandrere foran Rjukanfossen” (1847).

Felles for alle kunstverk i utstillingen er at de på ulikt vis tar fatt i menneskenes forhold til, og inngrep i, naturen gjennom arbeider som skildrer vår fascinasjon for naturen vi omgir oss med, eller mennesket som en liten del av et stort økosystem.

Fra sublim natur til klimakrise

Fascinasjon for naturen er ikke et nytt fenomen i kunsthistorien. På begynnelsen av 1800-tallet var kunstnerne på mange måter oppdagerne av den norske naturen, og skapte skildringer av en voldsom natur gjennom sublime skildringer.

På begynnelsen av 1900-tallet skjedde en endring i skildringene knyttet til vår inngripen i naturen. Vårt forsøk på å temme naturen, legge fosser i rør og bygge ut en omfattende industri i den norske naturen ble skildret som et tegn på nye og bedre tider.

I moderne tid har menneskers inngripen i naturen blant annet resultert i politisk kunst og protestkunst som tematiserer naturvern, klimaendringer og naturkatastrofer.

Foto: Morten Henden Aamot

De senere års store naturkatastrofer som skogbrannene i Australia og USA, hetebølger, jordskjelv, skredet i Elverum og storflommen i Tyskland aktualiserer utstillingen og viser hvor lite vi har å stille opp mot med naturens store krefter.

Utstillingen ønsker å reflekter rundt spørsmål som hva er vakker natur – det uberørte eller kulturlandskapet? Hvordan har skildringer av naturen og menneskets forhold til naturen endret seg i kunsten over tid?

Kjøp billett til Telemark kunstmuseum

Opplev mer kunst på Telemark kunstmuseum

Hjertebank

Hjertebank

Telemark kunstmuseum
7. mai–28. august 2022
Kåre Tveter

Kåre Tveter

Telemark kunstmuseum
10. september–6. november 2022
Se flere opplevelser på Telemark kunstmuseum