no en

Telemark Kunstmuseum

Hvem eier morgendagen?

Hvem eier morgendagen?
Kjartan Slettemark: Nixon Visions

Politisk kunst fra Tangen-samlingen og Telemark Kunstmuseum

Samarbeid med Kunstsilo

Utstillingen er en utvidet variant av vandreutstillingen fra Kunstsilo med tittelen «Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen.»

Når utstillingen vises på Notodden er det kommet til nye verk, både fra Tangen-samlingen og fra Telemark Kunstmuseums samling. I utstillingen står politisk motivert kunst fra 1930/40-tallet med Reidar Aulie og Arne Ekeland sentralt. De ikoniske verkene fra Kjartan Slettemarks Nixon Visions og Per Kleivas Blad frå Imperialismens dagbok I-III, som er blant de mest kjente eksemplene på kunst med politisk brodd i norsk kunsthistorie, er en viktig del av utstillingen.

«Hvem eier morgendagen?» presenterer kunstnere som gjennom kunst stilte spørsmål ved og kritiserte egen samtid, både gjennom rene politiske ytringer i selve kunsten, men også ved å rette søkelyset mot aspekter og temaer de mente offentligheten burde bry seg om, anerkjenne og verdsette.

Kjartan Slettemarks Nixon Visions
Kjartan Slettemark: Nixon Visions

Utstillingens tittel er hentet fra et verk av Willibald Storn. Han var blant initiativtakerne til kunstnergruppa GRAS, et Oslo-basert kunstnerkollektiv som fungerte fra 1969/70-1974, og hadde stor innvirkning på samtidens kunstfelt. De bidro til bedre vederlags- og stipendordninger for kunstnere og til en demokratisering av kunstfeltet.

Gjennom GRAS samlet kunstnerne seg rundt en reaksjon mot krig og utnyttelse i den tredje verden, mot diktaturers fremvekst og mot kapitalismens makt. De kritiserte forbrukersamfunnet og den moderne verdens natur- og miljø-ødeleggelser.
Gruppas program bestod også i å bringe kunsten ut i samfunnet, blant annet ved å trykke kunst og plakater i store opplag og til en lav pris.

Også mer poetiske og mindre agitatoriske arbeider av andre kunstnere fra samme generasjon og kunstnere som var aktive i etterkrigstiden og frem til vår egen samtid vises i utstillingen.

Vandreutstillingen Hvem eier morgendagen? er kuratert av Hanne Cecilie Gulstad ved Kunstsilo. Utvidelsen på Telemark Kunstmuseum er kuratert av Kathrine Lund i samråd med Gulstad.

ANDERS KJÆR / ANNA-EVA BERGMAN / ARNE EKELAND/ BJØRN MELBYE GULLIKSEN / CHRIX DAHL / DEA TRIER MØRCH / DORO ORDING/ EGIL STOREIDE/EIGIL MADSEN/EGIL RØD /ELISABETH HAARR/ EVA LANGE / GUTTORM GUTTORMSGAARD / HANNE BORCHGREVINK / JOHN SAVIO / KARI ROLFSEN/KJARTAN SLETTEMARK / LUDVIG EIKAAS/ MORTEN KROHG / PAUL RENÉ GAUGUIN/ PER KLEIVA / REIDAR AULIE/ ROGER GJERSTAD/ROLF NERLI/SONJA KROHN/SVEINUNG IVERSEN/TERJE BERGSTAD/VICTOR LIND / WILLIBALD STORN/ØIVIND BRUNE

UTSTILLINGSÅPNING

Utstillingen åpner lørdag 26. august kl. 13.00.

Åpningen av utstillingen byr på taler ved Kathrine Lund, kurator ved Telemark kunstmuseum og Hanne Cecilie Gulstad som er kurator ved Sørlandet kunstmuseum / Kunstsilo

Åpningstale er ved Harald Olsen, Regionnestleder i LO Vestfold og Telemark.

Musikk ved Trond Ytterbø, som i 2012 fikk LOs kulturpris. I sin begrunnelse uttalte juryen: «Trond Ytterbø er et solidaritetsmenneske og har et stort hjerte for grupper som av en eller annen grunn faller utenfor i samfunnet».

Trond Ytterbø
Trond Ytterbø
Kathrine Lund
Kathrine Lund