no en

Tinn Museum

Historisk vandring med Tinn Museum

Historisk vandring med Tinn Museum
Foto: Fotograf Jacobsen

Takket være samarbeid med lokalhistoriske foreninger og interessegrupper i Tinn har vi i mange år kunnet gjennomføre helt unike vandringer. Bli med du også. Gjennom vandringer i naturlandskap med spesiell historie finner lærerike opplevelser sted. Disse vandringene har blitt fine møteplasser for felles opplevelser, fine turer og historiefortellinger.

Tradisjonen tro

NIA, ved Tinn Museum, har lokalt eierskap og kunnskapsoverføring knyttet til lokalhistorie og signifikante kulturminner i landskapet høyt på agendaen når prioriteringene for formidlingen bestemmes.

Vil du vite mer om vandringene?

Ta kontakt her