no en

Vemork

Sabotørenes Fotspor

27. og 28. februar markerer vi at det er 80 år siden en av andre verdenskrigs mest omtalte aksjoner fant sted. Sabotørenes mål var å stanse tungtvannsproduksjonen på Vemork i Rjukan og i samarbeid med fjellguide Tor Nicolaysen inviterer vi til en opplevelsestur i sabotørenes fotspor. Denne mektige, fysisk krevende vandringen har blitt en viktig og etterspurt tradisjon.

I år starter og avslutter vi opplevelsen på Vemork, arrangementet starter kl 17:00 27. februar.

 

Vi starter med middag og historiefortelling på Vemork før turen går opp mot fjellet med buss og trugene spennes på ved Rjukan Fjellstue når vi begir oss i retning Vemork i sabøtørenes fotspor. Om vær og føre tillater det tar vi oss gjennom juvet og inn i tungtvannskjelleren ca kl. 00:30 – på samme tidspunkt som sabotørene gjorde for 80 år siden.

Arrangementet avsluttes med en orientering i Tungtvannskjelleren på Vemork.

Dette blir er en helt unik opplevelse og vi har plass til 30 deltagere på denne turen.

Nødvendig utstyr er truger.

Pris: 1700

____

17:00 – 19:00 Middag og dessert med formidling på Vemork, i kaféen

19:00 – 19:45 Transport Vemork-Rjukan

20:00 – 00:30 Fjellvandring med formidling

00:30 – 01:15 Tungtvannskjelleren formidling med nattmat

Ragnhild Helberg ved minnesteinen. Foto: Tomasz Wacko
Foto: Tomasz Wacko/NIA
Tungtvannskjelleren