no en

Om Nia

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) ble stiftet i 1983. Målet er å forvalte og formidle unik lokal vannkraft-, industri- og samfunnshistorie. Årlig tar vi imot nesten 100.000 besøkende, og vi har syv besøksarenaer.

NIA består av VemorkTelemark KunstmuseumRjukanbanenHeddal BygdetunTuddal BygdetunTinn Museum og Krokan.

I tillegg til besøksarenaene har NIA betydelig virksomhet knyttet til forvaltning av mer enn 110 kulturhistoriske bygg, 2 store fartøy, flere kaianlegg, en stor kunstsamling, arkiver, foto og samlinger innenfor våre fagfelt.