no en

Faktura

Alle fakturaer, uansett besøkssted det gjelder, skal sendes til samme sted:
Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, 3660 Rjukan.
Org. nr. 971 492 414

 

Alle fakturaer skal sendes som EHF-faktura. Dette sikrer raskere behandling av betaling.

Alle fakturaer skal merkes med bestillers navn og prosjektnummer

Er ikke EHF mulig, kan du sende PDF av faktura til fakturaflyt@aider.no