no en

Arkiv og samlinger

Fordyp deg i historien – og arkivene våre

Kunst. Foto. Gjenstander. Historier. En stor del av vårt arbeid handler om å bevare og forvalte historiene fra Telemarks-traktene. Dette er ikke bare til inspirasjon nå, men et viktig arbeid for å videreutvikle samlingen som verdifullt kildemateriale for kommende generasjoner, ja i evigheten.

Samlingsplan

Samlingene og annen kulturarv er spesielt viktig for museet. Og, samlingene i NIA inneholder fredede ferger, jernbane, fabrikker, symaskiner og veldig mye mer! Den siste utgaven av plan for samlingsforvaltning ble laget i 2020/21 og ny samlingsNIAs plan for samlingsforvvaltning 2020 – 2023 – Offentlig versjonplan utarbeides i 2023.

Fotosamling

Vår fotosamling består av mer enn 700.000 bilder. Her kan du med egne øyne se hvordan tidene har endret seg, gjennom dokumentasjonen av hverdagsliv og historiske hendelser fra 1900-tallet frem til i dag.

Flere av bildene er tilgjengelige på DigitaltMuseum.

Har du bilder som kan være av interesse? Ta gjerne kontakt med oss i.kaarvand@nia.no

Foto: Herøya Industripark AS/NIA

Gjenstandssamling

Mer enn 15.000 gjenstander, redskaper, ting og tang som både forteller om arbeidsdagen i industrien, samfunnsutviklingen og hverdagen i området.

Foto: Kine Kristoffersen/NIA
Foto: Kine Kristoffersen/NIA
Foto: Kine Kristoffersen/NIA

Kunstsamling

Den faste samlingen kan ses i Telemark Kunstmuseum. Her finner du kunstverk fra den kunsthistoriske gullalderen, samt fra kraftutbyggingens og industriens tid.

Her finner du alt fra Theodor Kittelsen og Christian Skredsvik til Per Kleiva, Inger Sitter, Håkon Bleken m. fl.

Les mer om den faste utstillingen her

Søk i våre samlinger

La deg fascinere av våre prosjekter, få vite mer om nye planer og få med deg hvert eneste lille bilde, kunstverk eller gjenstand som finner sin vei til vår unike samling.

Søk i våre samlinger
Foto: Norsk Industriarbeidermuseum

Har du noe du tror vil passe?

Har du gjenstander, fotografier eller dokumenter til arkivet? Fyll inn skjemaet under, så gjør vi en vurdering.

Skjema for innlevering

Vil du støtte NIA?

Å utvikle besøksstedene våre, bevare samlingene og formidle den rike historien, industriarven og lokale kulturen gjennom tidene er en formidabel jobb.

I NIA er vi heldige som har god støtte fra foreninger, bedrifter og private som ønske å gi sitt bidrag, og stille opp som gode hjelpere. Bare slik blir eventyr til virkelighet.

 

Ønsker du å bidra?
La oss bli bedre kjent her