no en

Vemork

Industristedet Rjukan

Industristedet Rjukan
Foto: Per Berntsen/NIA

De temmet en foss for å gi verden mat. Reiste enorme industrianlegg for å produsere elektrisk kraft og kunstgjødsel til verdensmarkedet. De bygget Rjukan på rekordfart. At Norsk Hydro påvirket samfunnet er det ingen tvil om, hvordan det også forandret verden er vel så imponerende.

By og land – hand i hand

Da Norsk Hydro etablerte seg i Rjukan, måtte de også bygge boliger for den raskt voksende befolkningen. På kort tid så et helt nytt samfunn dagens lys.

I utstillingen «Industristedet Rjukan» får du vite hvordan området endret seg fra et jordbrukssamfunn til et industrisamfunn med alt det moderne liv hadde å by på.

Foto: Per Berntsen/NIA
Foto: Per Berntsen/NIA
Foto: Per Berntsen/NIA

Penger og problemer

Norsk Hydro ble raskt en populær arbeidsplass. Her var det gode penger å tjene, men mye av arbeidet var også svært farefullt. Av den grunn vokste også arbeiderbevegelsen frem her.

Det sammen gjorde også en arbeidskultur som satte sitt preg på mennesker og samfunnet rundt dem. En egen sone i utstillingen er satt av til nettopp dette. Utstillingen formidler også problemene som fulgte med nedbyggingen av Norsk Hydro på 60-tallet, og lokalsamfunnets kamp for tilværelsen.

Foto: Per Berntsen/NIA