no en

Vemork

Vårt liv i verdensarven

Vårt liv i verdensarven

Rjukan Notodden Industriarv

Frykten for matmangel på begynnelsen av 1900-tallet gjorde at det var marked for å lage kunstgjødsel. Gründeren Sam Eyde og professor Kristian Birkeland utviklet en ny metode for å fremstille gjødsel industrielt. Sammen med den svenske bankdirektøren Markus Wallenberg etablerte de Norsk Hydro i 1905. I dag er det Yara International som fører arven etter Norsk Hydros gjødselproduksjon videre.

Norsk Hydro etablerte gjødselproduksjon på Rjukan og Notodden, og i dag står stedene som framtredende eksempler den andre industrielle revolusjon. Denne fasen i industriutviklingen kjennetegnes gjerne ved at elektrisk strøm blir brukt som energikilde for kraftkrevende elektrokjemiske prosesser.

Verdensarvverdiene på stedene er materialisert i 97 objekter i fire kategorier. Ved siden av imponerende kraftverk og fabrikkanlegg, består verdensarven også av bysamfunnene med den sosiale boligbyggingen og transportåra fra Notodden til Rjukan. Utstillingen er bygd opp rundt disse temaene.

Tog på Rjukanbanen - Gaustadtoppen i bakgrunnen
Foto: NIA
Foto: Digital Museum