Videregående skole

Læring, inspirasjon og opplevelser tilpasset ungdommens behov og ønsker. Å lære i omgivelser som både byr på kunstopplevelser, men også er steder der historiske hendelser har funnet sted, det gir læring for livet.