no en

Telemark Kunstmuseum

Telemark kunstmuseums venner vår 2024

Telemark kunstmuseums venner vår 2024
Venneforening

Kunståret 2024 er godt i gang, her er vårprogrammet for Telemark kunstmuseum venner!

Årsmøte med enkel bevertning

28. februar kl 19.00

Vanlige årsmøtesaker.

Styret
Leder:    Arne Marius Samuelsen  på valg
Medlemmer:      Inger Løken  ikke på valg
Anne W. Nordstrand  på valg
Marianne Nedler Tinnes  på valg
Anne Solberg ikke på valg
Varamedlem: Britta Rickfelt, på valg
Svein Hauge, ikke på valg
Revisor: Ida Aasland, velges hvert år
Valgkomite: Svein Hauge, leder, ikke på valg

Telemark kunstmuseums venner
Artist Talk med Marit Roland i regi av Venneforeningen i 2021. Foto: S. Lange, NIA
Foredrag og konsert med Knut Buen i regi av Venneforeningen 2022. Foto: S. Lange, NIA

Omvisning i Alexander Schultz-utstillingen ved Målfrid Ravnåsen.

11. april kl. 19.00

Forsker og kunsthistoriker Målfrid Ravnåsen Vangen er en av kuratorene for utstillingen «Røtter og vinger. Alexander Schultz og inspirasjonen fra fransk modernisme». Denne kvelden vil hun ta oss med inn i utstillingen og fortelle om hvem kunstneren Alexander Schultz (1901-1981) var og hvordan den franske modernismen viser seg i hans kunst. Schultz malte i Frankrike, Italia, Røros, Røa og i Telemark. Hva var det han var opptatt av å formidle i bildene sine? Motivene varierer mellom landskap, portretter og stilleben. I utstillingen vises disse sammen med noen av Schultz’ lærere og forbilder.

Alexander Achultz maler i 1968. Foto: i familiens eie

Terje Lia om tilvirkning av eldre stakker

2. mai kl. 19.00

Terje Lia,vår lokale bunadsentusiast, forsker på beltestakkens tilblivelse. Han har gjort interessante funn om hvordan raudtrøyebunaden ble tilvirket den gang alt ble sydd for hånd og denne utgaven av Øst-Telemarkbunaden var i daglig bruk. Disse funnene vil han illustrere ved å  vise til noen av de stakkene han tar studert. Fem av modellene tar han med denne kvelden.

Telemark kunstmuseums venner

Spørsmål om medlemskap? Ros eller ris?

Enklest er det å ta  kontakt med lederen vår Arne Marius Samuelsen mobil 41 273 202. eller skrive til mtinnes@online.no

NB! Husk medlemskontingenten

Nye og gamle medlemmer betaler medlemskontingenten på kontonr. 2699.11.08075 innen 1. mars

kr 200 enkeltmedlem /kr 300 familiemedlemskap

Av jord

Av jord

Telemark Kunstmuseum
21. september 2024–5. januar 2025