3D modell fra Tungtvannskjelleren

Den 6. november åpnet NIA den nå utgravde tungtvannskjelleren for pressen. Det var en spent stemning i forsamlingen da de entret den intakte kjelleren med ordfører Bjørn Sverre Birkeland og direktør Runar Lia i spissen.

Foto: Tomasz Wacko/NIA

Nå kan også du ta en tur inn i den historiske tungtvannskjelleren. Denne 3D modellen, fotografert av arkeolog Sindre Arnkværn, tar deg med på en vandring i den spektakulære kjelleren som var arenaen for en av de mest kjente sabotasje aksjonene under andre verdenskrig. Her kan du tydelig se sporene etter arbeiderne og deres arbeids hverdag.

Natten den 28. februar ble det aksjonert mot høykonsentrasjonsrommet. I rommet sto det 18 tungtvannsceller som produserte tungtvann. Høykonsentrasjonsanlegget ble sprengt og fullstendig ødelagt uten at noen personer kom til skade. Høykonsentrasjonsrommet er endret noe siden 1943, men spor i betongen og skriftlige kilder viser til rommets opprinnelige utforming.

Ta deg en tur inn i 3D og se du også!