Anne Aaby er ansatt som ny leder for formidling og publikumsutvikling i Norsk Industriarbeidermuseum.

Gleder meg til å videreutvikle et av Norges ledende museum!

Aaby vil få ansvar for helhetlig formidling av museets samling og utvikling av interaksjon med publikum i alle formidlingskanaler og visningssteder.

Arbeidet med å lede museets funksjon som verdensarvsenter i Rjukan -og Notodden Industriarv som står på UNESCOs liste over verdensarvsteder vil også være en av Annes sentrale oppgaver.

Anne er oppvokst på Stathelle og i Skien og har sine røtter i Telemark. Hun ser nå frem å løfte NIAS allerede spennende arbeid innen dette feltet og skape spennende opplevelser i felleskap med teamet hun skal lede.

«Min vei mot rollen som leder for formidling ved Norsk Industriarbeidermuseum er formet av en dyp interesse for historie, kultur og kommunikasjon. Min mastergrad er spesialisert innen innovasjon og regional utvikling. Jeg er også oppvokst i Grenland med en pappa som gikk rett fra realskolen til Hydroskolen og fikk fagbrev som instrumentmekaniker. Ringvirkningene og betydningen Rjukan og Notodden har hatt for hele regionen er derfor svært familiære. Dette utgangspunktet er spot on med tanke på mange av de fortellingene vi skal forvalte i NIA».

Per Kleiva
Blad frå imperialismens dagbok_KUNSTSILO
Pressevisning i Tungtvannskjelleren før utstillingsåpning. Film og animasjon i HK-rommet, der sabotasjen skjedde.
Pressevisning i Tungtvannskjelleren før utstillingsåpning. Film og animasjon i HK-rommet, der sabotasjen skjedde.

Personlig tilknytning til industrihistorien

Aaby har en sterk kombinasjon av både akademisk bakgrunn og personlig tilknytning til industrihistorien. Hun er utdannet ved Universitet i Oslo, med master i samfunnsgeografi og cand.mag. innen historie.

Hun har erfaring fra undervisningsforlag, som gründer og fra å gjennomføre nasjonal skalering av Prospera-stiftelsen som driver strategisk bistand til frivilligheten.
Anne Aaby har også lang og bred erfaring med utvikling av digitale, pedagogiske ressurser og formidlingskonsepter fra flere år i ulike kommunikasjonsbyråer samt Legeforeningen, Gyldendal Norsk Forlag og Forlagshuset Vigmostad & Bjørke.

I mange år har Anne Aaby vært engasjert pådriver for dialogbasert forskningsformidling og viderebruk av offentlige data. Sammen med Helge Aastad startet hun Kodeklubben som nå er en del av Lær Kidsa Koding. Anne Aaby startet også Masterbloggen, der studenter for første gang fikk et dedikert sted å publisere kortversjoner av sin masteroppgave. Masterbloggen vant konkurransepremie fra Fritt Ord og Fornyingdepartementets Nettskap 2.0 konkurranse om viderebruk av offentlige data.

Faglig sterk kapasitet med erfaring fra frivillighetsarbeid

«Med Anne får vi en faglig sterk kapasitet med røttene godt festet i regionen og historien museet formidler. Hennes samlede erfaring er som skapt for utviklingarbeidet Norsk industriarbeidermuseum og verdensarvsenteret i Rjukan-Notodden industriarv og hun vil uten tvil bidra til å løfte historien som er forbundet med dette til nye høyder sammen med kollegiet i museet. Det er mange utenfor museets kollegium som brenner for disse historiene og Annes erfaring med involvering og forankringsarbeid vil utvilsomt bidra til å styrke det gode grunnlaget som er lagt for å skape lokal forankring og engasjement som er så viktig i alt arbeid et museum gjør» Anna Hereid, direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum.

«I en tid med raske forandringer og digital kommunikasjon, er utfordringen å skape en følelse av kontinuitet og fellesskap gjennom historien. Det handler om å koble vår industrielle arv til nåtiden, slik at den ikke bare blir et objektivt tilbakeblikk, men en kilde til inspirasjon og innsikt som berører folks personlige liv. Ved å gi publikum muligheten til å eie historien på en meningsfull måte, kan vi skape en dypere forbindelse mellom fortid, nåtid og fremtid, og gjøre industrihistorien relevant og engasjerende for alle generasjoner» sier Anne .

Anne Aaby vil tiltre i sin nye stilling som leder for formidling ved Norsk Industriarbeidermuseum 01.01.2024.
For mer informasjon kontakt:

Presse og informasjon, NIA: Rita Engedalen, tlf. 92094584 / r.engedalen@nia.no

www.nia.no

foto: Rita Engedalen
Utstillingen
Utstillingen "Gnisten". Starten på det industrielle eventyret.