Arkivar og fagansvarlig arkiv søkes til viktig samfunnsoppdrag

Om stillingen

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) søker ny kollega i ledig stilling som arkivar. Stillingen er plassert ved museets avdeling for forvaltning, og vil omfatte arbeid med historiske arkiver. Det ligger til stillingen å være fagansvarlig arkiv i NIA. I tillegg til innsamling, ordning og formidling av privatarkivmateriale, vil stillingen innebære oppfølging av Telemarksarkivet og deltakelse i prosjektarbeid. Det er ønskelig med kjennskap til elektroniske arkiver og problemstillinger knyttet til dette i privatarkivperspektiv. 40 % av stillingen er øremerket arbeid for Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark (AAT). Arbeidet for AAT skal fortrinnsvis foregå i arkivets lokaler i Skien. Kontorplass ellers er på Rjukan. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.
Vi søker en positiv og systematisk person med stor arbeidskapasitet. Vi ønsker primært en kandidat med erfaring fra arbeid med historiske arkiver og kjennskap til fagsystemet Asta.

Foto: Herøya Industripark AS/NIA
Foto: Tomasz Wacko NIA

Arbeidsoppgaver

– Forvalte arkiver for AAT.
– Ordne, registrere, formidle og tilgjengeliggjøre arkiv etter museets standarder.
– Kontakt med mulige givere av arkiv til museet.
– Bistå museets ansatte med å finne fram relevant arkivmateriale til formidling og forskning.
– Samarbeide med andre arkiv- og bevaringsinstitusjoner på regionalt og nasjonalt plan.
Ønskelige kvalifikasjoner:
– Minst bachelorgrad innen arkivfag, humaniora eller samfunnsvitenskap.
– Erfaring med Asta og realkompetanse innenfor ordning av historiske arkiver, spesielt fra privat sektor.
– Kompetanse innen IT.
– Kunnskap om digitalisering og tilgjengeliggjøring på digitalarkivet.
– Kjennskap til relevant lovverk.
– Førerkort klasse B

Foto: Norsk Industriarbeidermuseum
Harald Engen på Tegningsarkivet som som kikker i dokumenter.

Egenskaper

– God ordenssans og stor arbeidskapasitet
– Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
– Evne til å jobbe i team med større prosjekter
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne
– Beherske norsk (bokmål/nynorsk) og engelsk
Vi kan tilby faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et mangfoldig fagmiljø. Museet har fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter satsene i tariffavtale. Tiltredelse etter avtale, gjerne så snart som mulig. Søknadsfrist 10.9.2023.

Søknad sendes/kontaktperson:
Kjetil H Djuve, avdelingsleder forvaltning
Epost: k.djuve@nia.no
tlf 48078642

Foto: NIA

Om Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk industriarbeidermuseum ble opprettet i 1983 og består i dag av besøksarenaene: Vemork, Rjukanbanen, Telemark kunstmuseum, Tinn museum, Heddal bygdetun, Tuddal bygdetun, og vårt nyeste museumsbygg, Tungtvannskjelleren, som åpnet for publikum juni 2022. Museet har årlig over 100 000 besøkende. Ved Norsk industriarbeidermuseum skal nye generasjoner møte noen av de viktigste oppfinnelser og historiske hendelser med opprinnelse i Norge. Vi skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for formidling, forvaltning, forskning og egeninntjening.

Pressevisning i Tungtvannskjelleren før utstillingsåpning.