no en

Arbeid og fest

«Arbeid og fest» handler om livet på en typisk Tuddalsgård anno 1845. På gården er det arbeid som skal gjøres, før vi kan ha høstfest. Vi prøver oss på treskjæringsarbeid og andre praktiske arbeidsoppgaver. Etterpå blir det fest på tunet!

Opplegg for 5. og 6 trinn i Hjartdal gjennom Den kulturelle skolesekken

Mål og metode
Gjennom rollespill og aktiviteter i et autentisk miljø skal elevene bli bedre kjent med sitt lokale bygdetun og gamle håndverkstradisjoner som en sentral del av livet på gården i det førindustrielle bondesamfunnet.

Arbeid

Opplegget er tverrfaglig og knyttet til Fagfornyelsen 2020:

  • Tverrfaglige tema: Folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap.
  • Norsk etter 4.årstrinn trinn: Utforske og formidle tekst gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk.
  • Samfunnsfag etter 4.årstrinn: Utforske kulturminner og hvordan menneskene levde i den tida kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag. Samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan være å ikke være en del av fellesskapet
  • Kunst og håndverk etter 4.årstrinn: Undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Praktisk info
Passer for: 5. og 6. trinn
Varighet: 3 timer
Mat: Ta med egen lunsj (enkelt måltid vil serveres som del av festen)
Transport: Dekkes av DKS lokalt for lokale skoler

PS – alle får tildelt tidsriktige klær, men ta gjerne med eget hodeplagg som skaut eller hatt.
Mer informasjon og tidspunkt for din skole finner dere i DKS-portalen.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000