no en

Drømmer for livet

Hva drømte storbonden og husmannen om? Hvordan var livet på gården? På hvilke måter preget samfunnsendringene dem? Museet inviterer alle elever på 8. trinn  inn til bords for en fortrolig samtale om tider i endring. Formidlingsopplegget er en del av Den kulturelle skolesekken i Notodden og Heddal.

Året er 1907. Heddal er som andre bygder i Norge inne i en brytningstid. Storbonden på rikmannsgården Ramberg fortviler. Stadig flere husmenn har forsvunnet, både til Amerika og til den voksende industrivirksomheten på Notodden.

Vi besøker storbonden i hans hjem og husmannen i sitt. Vi sammenligner levekår og snakker om forskjeller og likheter, om avhengighet, trofasthet og drømmer – og om de samfunnsmessige endringene som preger bondesamfunnet på denne tida.

Men først møter vi presten Konrad Henrik Krohn, som var prest i Heddal stavkirke 1898-1909. Han har nettopp kjempet en bitter kamp om å fjerne stavkirka til fordel for en ny, men bøndene har strittet imot.

Foto: Breakfast/NIA

Mål:

Gjennom dialog, rollespill og praktisk arbeid i et autentisk miljø får elevene en større forståelse av endringene som skjedde i samfunnet og deres lokalmiljø som følge av industrireisningen på begynnelsen av 1900-tallet. Opplegget skal bidra til økt refleksjon om hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger både før og nå.

«Drømmer for livet. Husmann og bonde i brytningstid» er tverrfaglig og knyttet til kompetansemål i samfunnsfag og kunst og håndverk. Det er en del av NIAs formidlingstilbud relatert til vår lokale verdensarv.

Utviklet av Verdensarvsenteret ved NIA i samarbeid med skolene.
Opplegget er del av Den kulturelle skolesekken.

Praktisk info

Passer for: 8. trinn
Maks 30 elever
Del 1: Heddal Stavkirke
Del 2: Heddal Bygdetun

Lærerveiledning med henvisning til kompetansemål finner dere i DKS-portalen.

Kontakt:
Telefon: 35 09 90 90
E-post: post@nia.no