no en

En dag i 1873

For å forstå vår egen tid og finne gode levemåter for fremtiden, er det viktig med kjennskap til fortidens kunnskap, teknikker og tradisjoner. I DKS-programmet på Tinn Museum blir elevene på 4. trinn med tilbake til «gamle dager» for å gjøre en innsats på gården.

I løpet av skoledagen på tunet lærer elevene om husbygging og prøver ut lafteteknikk. De finner nytteplanter, studerer dem og får kunnskap om hvordan planter og vekster ble brukt og utnyttet i gamle dager.

Plantelære og tradisjoner

Tinn Museum er Rjukans bygdetun. Området gir oss et bilde på hvordan Vestfjorddalen og boligtradisjonene der var før 1900-tallet.

Undervisningsopplegget fokuserer på hvordan folk levde og virket i gamle dager. Aktivitetene foregår utendørs på kulturtunet og tar for seg plantelære, lokalhistorie og bo-tradisjoner. Den kulturelle skolesekken setter perspektiv på ulikhetene før og nå, og på hva industrien gjorde for samfunnsutviklingen.

Intenst liv. Interessant læring.

Det var arbeidsintensivt å leve i landet vårt før industrien utløste store endringer for folk flest. DKS-programmet gir innblikk i levemåter og skikk i eldre tid.

Ved å få innblikk i at man tidligere måtte utnytte dagslyset, årstidene og ressursene med arbeid fra morgen til kveld får dagens unge nytt perspektiv på egen hverdag og hva bærekraft vil si.

Praktisk info

Passer for: 4. trinn
Varighet: 2,5 timer

Gi elevene en dag i 1873.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000