no en

Industrieventyret

Eventyret lokker. Virkeligheten fortryller. Ta med førskolebarna på Industrieventyret. Pedagogisk formidlingsopplegg for førskolebarn og barnehager med fortellerstund, kunstverksted, lek og læring.

Det var en gang en mann som oppdaget en stor foss han ville temme. Kraften ville han bruke til å forandre verden. Hvordan? I formidlingsopplegget Industrieventyret forteller vi den spennende historien om Sam Eyde og hvordan Notodden vokste frem.

Sentralt i formidlingen er Theodor Kittelsen fem store malerier som forteller om oppstarten av industrivirksomheten. Selv om Industrieventyret var virkelighet som forandret nasjonen, forteller vi den som et eventyr samtidig som vi ser på maleriene.

Her møter barna nemlig Eyde, feer, drager, nisser og troll i tillegg til kraftstasjoner og fabrikker. Det blir også prat om hva som er eventyr og hva som er sant, før vi avslutter dagen på kunstnerisk verksted der alle kan lage sin egen fabrikk!

Gi barna en eventyrlig opplevelse.
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Mål og gjennomføring

Gjennom visuell kunst, fortelling, dialog og kreativitet er målet å skape bevissthet rundt det unike ved vår lokale verdensarv og bidra til glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Formidlingsopplegget er utviklet av Verdensarvsenteret og er knyttet til Rammeplan for Kunst, kultur og kreativitet og særlig disse punktene:

  • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.
Påmelding

«Industrieventyret» er åpent for bestilling av alle kommunale og private barnehager hele året.
Maks 15 barn om gangen. Det sendes ut invitasjon hvert år til barnehager i Notodden kommune, men andre kan melde seg på.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000