no en

Mæl på spor og kjøl

Fra skoleelever til skiftarbeidere. Fra klasserom til Mæl stasjon. Her lærer elevene om tidligere tiders arbeidsoppgaver ved å faktisk utføre dem selv. En spennende, lærerik og morsom måte å lære historie.

Elevene får jobbe i smie og snekkerverksted, inspisere jernbanesporet, skifte jernbanemateriell og frakte kunstgjødsel ut i verden.

Mæl, på spor og kjøl handler om transportåra Rjukanbanen med ferger og togtrafikk. Elevene blir kjent med industriselskapet Hydro sin havnelandsby på Mæl og hvordan bedriften tenkte rundt arbeideren og arbeidslivet. Målet er å skape en begynnende forståelse for hvorfor Mæl var et så viktig knutepunkt for Tinn kommune og områdene rundt.

Praktisk informasjon

Passer for: 1. – 4. trinn
Kan bestilles i tidsperioden april – august hvert år
Forarbeid og etterarbeid på skolen – museet tilbyr oppgaver
Varighet: 09.30 – 12.45

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000