no en

Marken og humla

Det som vokser i jorda, og alle de små skapningene som bor og jobber i den, er veldig viktige for oss mennesker. Vi klarer oss ikke uten insekter, planter og dyr. Derfor klarer vi oss heller ikke uten kunnskap om dem. Det får elevene i bøtter og spann gjennom en praktisk rettet, og selvfølgelig morsom dag, på Tinn Museum.

Med tunet som skolegård

Insektenes og småkrypenes levemåte gjør den viktige grunnjobben med maten vår. DKS-opplegget «Marken og humla» undersøker hvorfor det er sånn, og hvordan vi kan bidra til god utvikling i naturen.

Opplegget foregår utendørs på museumstunet, med undersøkelser av planteliv, insekter, smådyr og museet selv. Vi tar i bruk gressmatta og bygningene fra «gamle dager», og finner ut av hva et lafta hus er, hva som må til for at det skal bli grønnsaker i jorda og frukt på trærne. Matpausen er en aktiv del av programmet denne i DKS-dagen.

Et sted mellom gamle dager og fremtiden

Tidsmessig reiser vi til et sted mellom «gamle dager» og fremtiden. FNs bærekraftmål mot 2030 er fundament i dagen. Gjennomgående vil vi jobbe med hvordan livet til folk flest i Tinn og i Norge var før industrien endret hverdagen for mange.

Vi ser på det som var vanskelig, som trolig gjorde lønnsarbeidet spennende og attraktivt. Vi ser på hva slags kunnskap folk hadde om naturen før i tida, som kanskje har vært tapt eller har ligget i dvale lenge. Dette er nyttekultur og kunnskap vi trenger å ta fram igjen nå. Vi vet at balansen i naturen, som skal beskytte oss, er truet på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Praktisk info

Passer for: 3. – 5. trinn
Periode: mai – juni
Varighet: 4 timer
For- og etterarbeid på skolen

For bestilling eller mer informasjon.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000