no en

Omvisning på Tinn Museum

Ljå og tråd. Kniver og bunad. Utskjæring, musikk, tradisjoner og kultur. Lokalområdet rundt Tinn har lange og sterke tradisjoner, samtidig preges kulturen av et samfunn som gikk gjennom enormt raske endringer. En omvisning på Tinn Museum er en reise gjennom tiden og historien.

Tradisjon i forandring

I presentasjonene fokuseres det på formidling av de sterke og varige lokaltradisjonene som preget området både til hverdags og fest. I tillegg forklares det hvordan håndverkerens arbeidsmåte og levemåte ble overført fra generasjon til generasjon gjennom husmannsslekter og på gårdene – helt til amerikareisen eller industriarbeidsdagen inntok familien.

Storindustri og menneskeliv

Lær om samfunnsendringer knyttet til storindustrien. Se hvordan det skapte en helt ny type oppmerksomhet rundt håndverks- og kulturkunnskap. Opplev hvordan de raske endringene som rullet inn over Vestfjorddalen også var med på å skape en solid kjerne av kunnskapsbærere som holder tradisjoner i hevd.

Lokale tradisjoner. Lokal stolthet.

På Tinn Museum bruker NIA gamle dager som en erfaringsbank for framtida. Med tanke på overføringstradisjonen som har blitt holdt levende i dette området, har vi en bærekraftig bank det er verdt å investere videre i.

Takket være de mange kulturbærerne som har hatt sitt virke og delt sin erfaring med ulike typer håndverk helt til våre dager, har vi mye flott å vise fram.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000