no en

Papirfabrikken

Energi, vannkraft og kunst. Spennende historier om hvordan verden rundt oss har blitt som den er, samt praktiske oppgaver og eksperimenter. Velkommen til en drømmedag for 6. trinn hos oss. Papirfabrikken er i Den kulturelle skolesekken for 6. trinn i Notodden.

Gi elevene en dag til vil huske – og lære av!

Besøket varer to timer og tretti minutter og knytter den lokale historien og verdensarven opp mot grunnskolens læreplanmål.

Elevene får lære om kunstneren Theodor Kittelsen og jobber i grupper rundt hans fantastiske malerier av kraftutbyggelsen på Svelgfos. De lærer også om Tinfos Papirfabrikk, og papir-produksjonen her. Selvsagt må vi laget eget papir, i den gamle Tinfos papirfabrikk!

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Ta med 6. trinn på en opplevelsesrik dag!

Mer informasjon om opplegget ligger i DKS-portalen.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000