no en

SOS kunst

Hva er kunst? Hva kan kunst fortelle oss? Hvordan kan vi tolke forskjellige uttrykk? SOS står for Se – Oppleve – Skape, og er et formidlingsopplegg som skal vekke nysgjerrigheten, trigge kreativiteten og få barn og unge til å reflektere over det de ser.

 

Inspirerende læring

Vi tar utgangspunkt i vår aktuelle utstilling for å reflektere, filosofere og snakke om opplevelsen av kunsten. Hva kan kunstverket fortelle om tiden det ble laget i, om før og nå, om meg og deg eller noe enda større?

 

Nå viktige mål

Målet er å vekke interessen for visuell kunst som uttrykksform og gi elevene nyttige verktøy i møte med ulike kunstuttrykk. Vi ønsker å inspirere til samtale og refleksjon om opplevelsen av kunsten og åpne blikket for at kunst kan være mye og oppleves forskjellig.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA

Slik foregår SOS Kunst

Formidlingsopplegget er todelt. Første del er en dialogbasert omvisning i kunstutstillingen. Etterpå jobber elevene aktivt.

Elever på 2. og 3. trinn lager eget kunstverk i verkstedet etter inspirasjon fra utstillingen.

Elevene på 9. trinn deles i grupper og jobber som regel i utstillingen med ulike oppgaver der metodiske grep som rollespill, film, foto og tekstskriving tas i bruk. Andre ganger er vi kreative i verkstedet!

Formidlingsopplegget er utviklet av Telemark Kunstmuseum og er fra høsten 2019 en del av Den kulturelle skolesekken gjennom fylkeskommunen for 2., 3. og 9. trinn i Notodden.

Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Foto: Målfrid Ravnåsen Vangen/NIA
Praktisk informasjon

Maks 30 elever
Tid: 90 minutter
Passer for 2., 3. og 9. trinn

Vil du vite mer eller bestille tid?

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000