no en

Teknisk omvisning

Rjukanbanen er Norges mest komplekse og langstrakte tekniske industrielle kulturminne. Det som en gang var navlestrengen mellom Norsk Hydro sin kunstgjødselproduksjon og verdensmarkedet er en ingeniørkunst av de sjeldne. Bli med på en teknisk omvisning.

Anlegget hadde sin virketid fra 1909 til 1991 og var en helt nødvendig forutsetning for etableringen av industrieventyret på Rjukan. Transportåren ble bygget i løpet av to intense år fra 1907, samtidig med industrireisingen i Vestfjorddalen. Jernbanen gjorde frakt av svært omfangsrikt og tungt gods, samt enorme godsmengder, mulig.

Praktisk gjennomføring

En teknisk omvisning på NIAs anlegg omfatter en tur inn i lokomotivstallen, en tur til Tinnoset slippanlegg, eller et besøk på en av de to gjenværende jernbanefergene i industriarven. Beskrivelsen av et fredet jernbaneminne midt i kjernen av det hele, gir en helt spesiell erfaring av omfang og betydning.

I dag er Rjukanbanen en levende museumsbane med persontrafikk hver sommer. NIA opprettholder med det en viktig lokal tradisjon og transporthistorie som har hatt vesentlig betydning for samfunn og arbeidsliv i området.

Praktisk info

Egnet for: trenger info
Varighet: trenger info
Muntlig forarbeid og etterarbeid på skolen

Bestill omvisning her

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000