no en

Vannkraft og energi

Hva leder best strøm? Hvordan får man mest kraft av en foss? Noe av den beste læringen gjøres ved å eksperimentere og prøve selv. Det får elevene virkelig gjøre i dette opplegget fra DKS.

Elevene får innsikt i hvordan strøm kan skapes fra en fornybar energikilde, og hvordan ulike materiale overfører strøm. De blir også kjente med verdensarvsentere Vemork. Her tas teori ut i praktiske forsøk, noe som gjør vanskelige ting lettere å forstå.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000

Foto: Tomasz Wacko/NIA
Foto: Tomasz Wacko/NIA