no en

Velkommen inn i bygningene på Tinn

På museumstunet i Tinn kan du oppleve bygninger som viser byggeskikk og illustrerer boform og levemåter i et spenn fra 1300- til 1900-tallet. I dag representerer Tinn Museum historien om den før-industrielle Vestfjorddalen.

Med storstue, smie og kjone.

Tinn Museum er et bygdetun og byhage på Rjukan med museumskultur tilbake til 1922. I og omkring stuene ligger spennende lokalhistorie. Museets varierte bygningsmasse er i hovedsak oppført i laft.

Tunet har alt fra årestue til laftede bolighus i to etasjer, bur og loft, fjøs og stall, smie og kjone. Usikker på hva kjone er? Da bør du selvfølgelig bli med på en omvisning og finne det ut.

En vandring i hverdagen

Formidleren tar de besøkende med på en vandring gjennom bo-skikk og dagligliv i gamle dager. I omvisningen beskrives matkultur, verktøy og nødvendig håndverk som ble utøvd i takt med naturen og årstidene.

Formidlingen på Tinn Museum legger i stor grad vekt på fortiden. Men NIA viser rundt på museet med en klar tanke om at kunnskap, kultur og tradisjoner fra førindustriell tid, bærer med seg verdier som kan ha betydning for framtidas samfunnsbyggere og tradisjonsbærere.

Omvisningen krever minimum 10 voksne påmeldte. Meld din interesse her.

Kontakt
post@nia.no
Tlf. 350 99 000

Foto: NIA
Foto: NIA