Jakten på tungtvannskjelleren

Tungtvannskjelleren var målet for den største sabotasjeaksjonen i Norge under andre verdenskrig. Nå er kjelleren, som har vært nedgravd siden 1977, gravd frem igjen og skal etter hvert bli en formidlingsarena for NIA.

Foto: Tomasz Wacko/NIA

Sabotasjeaksjonen mot tungtvannskjelleren strakte seg over mange uker, under til dels nærmest umulige forhold. Natten til 28. februar 1943 klarte sabotørene å taseg inn i kjelleretasjen i Hydrogenfabrikken, sprenge apparatur for produksjon av tungtvann og ødelegge 500 liter med tungtvann som var ferdig for eksport til Tyskland. Sabotasjeaksjonen er en av de mest omtalte aksjoner fra andre verdenskrig.

Telemark fylkeskommune startet i 2015 prosjektet med å grave opp kjelleren etter at hele Hydrogenfabrikken ble sanert ved sprengning i 1977. Etter 40 år under markoverflaten fant man i 2017 en fullstendig intakt kjeller under de arkeologiske utgravningene. Lite var forandret siden kjelleren «gikk under jorda» for 40 år siden.

Nå er arbeidet med å sikre kjelleren i gang. Etter hvert vil det bli et museumsbygg rundt tungtvannskjelleren som vil, på en unik måte, kunne formidle krigshistorien til dagens og fremtidens generasjoner.

Foto: Ingelinn Kårvand/NIA