M/F Storegut slippsatt på Tinnoset !

Nå starter det planlagte og pålagte vedlikeholdet.

I dag seilte jernbanefergen M/F Storegut fra Mæl til Tinnoset og ble tatt opp på slippen.  I løpet av fjorten dagers tid, skal propell og senteraksling demonteres og rekondisjoneres.

Operasjonen gjøres for å sikre at fergen som er en viktig del av Rjukan – Notodden Industriarv skal beholde sertifikatene som gjør at den kan brukes i drift. Slippsetting er del av den langsiktige bevaringen av Tinnsjøfergene som er del av Rjukanbanen og verdensarven i Rjukan- Notodden Industriarv.

M/F «Storegut» ble bygd i 1956 ved Glommen Mek. Verksted og fraktet på jernbane til Tinnoset der den ble montert og sjøsatt 25. mai 1956, da var den Nord-Europas største innenlands jernbaneferge og blant verdens mest moderne skip.

I perioden 1956 til 1991 var fergen det største fartøyet Hydro og Rjukanbanen hadde i fart på Tinnsjøen.

Viktig, men krevende

Det er naturligvis riktig og viktig å gjennomføre aktiviteter som dette for å følge med på tilstanden til et uvurderlig viktig og fredet fartøy og beholde sertifikatene som er nødvendige for å seile med passasjerer. Samtidig er det en litt trist for oss og de mange som er interessert i Rjukanbanen å gjennomføre en så stor og kostbar operasjon som det er å sertifisere et fartøy vel vitende om at det ikke finnes midler til å dekke nødvendige utgifter som drivstoff, sertifisering og lønn til mannskap for at M/F Storegut skulle gå i fast rutetrafikk til glede for mange til sommeren, sier museumsdirektør, Anna Hereid.

M/F Storegut var i perioden 1956 til 1991 den største fartøyet som Hydro og Rjukanbanen hadde til krysningen av Tinnsjøen og blant verdens mest moderne skip.

I 2023 skal ikke M/F Storegut seile i fast rute, men om alt går som det skal på Tinnoset de neste to ukene kan båten chartres av grupper og bedrifter til enkeltanledninger.

 

 

Foto: Håvard Haugen/NIA

Størst i Norden

  • Jernbanefergene D/F Ammonia og M/F Storegut er begge fredet.
  • M/F Storegut er en trippelskruet jernbaneferje bygd i stål av Glommens Mek.
  • Styrhuset er i aluminium. Ferja har en lengde på 82,11 meter, er 11,31 m bred og stikker 3,75 m dypt.
  • Hydros transportselskap har hatt 6 fartøyer i trafikk på Tinnsjøen.
  • Ammonia og Storegut er de siste gjenværende av disse, og ble sammen med ferjeleier, slippanlegg, fyrbelysning, jernbanemateriell, jernbanespor og bygningsmasse overført fra Hydro til Stiftelsen Rjukanbanen i 1997.
  • I 2013 ble anlegget overført til Norsk Industriarbeidermuseum (NIA). Også fergeleiet på Tinnoset med tilhørende bygninger og Tinnoset slipp sorterer under NIA, som har ansvar for å sette anleggene i stand og vedlikeholde dem.
  • Skipstrafikken over Tinnsjøen var en forlengelse av jernbanestrekningene Rjukanbanen og Tinnosbanen og var avgjørende for å transportere en av Norges viktigste innovasjoner, kunstgjødsel, til verdensmarkedet.
  • Skipstrafikken var også avgjørende for alle de som jobbet og bodde på Rjukan og i Tinn, og var på mange måter navlestrengen både for industrien og folk.