Maskinsjef Tinnsjøfergene og FDV Fergeleier og slipp – 2 av landets mest spennende stillinger innen fartøyvern

Maskinsjef Tinnsjøfergene

Som maskinansvarlig skal du ivareta teknisk drift og vedlikehold av de to fredede fartøyene, Tinnsjøfergene D/F Ammonia (1929) og M/F Storegut (1956) som begge står på listen over signifikante objekter for Rjukan Notodden industriarv.

Du skal delta i prosjekter tilknyttet fagområdet, foreta jevnlige risiko- og sikkerhetsanalyser, sørge for at vi til enhver tid har en komplett og oppdatert vedlikeholdsplan og følge opp målene myndigheter og museet setter for sikkerhet og fartøyvern.

Som maskinansvarlig vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle og styrke Rjukanbanen i tillegg til arbeid med søknader og rapportering.

Rjukanbanen er normalt i passasjergående trafikk på sommerstid og maskinsjefen må påberegne å bruke noe av sommeren på å være en del av mannskapet ombord i denne perioden.

Foto: Hans Dieter Fleger/NIA
Foto: Breakfast/NIA

Kvalifikasjoner og kompetanse for maskinsjef:
Maskinsertifikat M3. Det er en fordel om du har dampsertifikat D2, men det er ikke et krav.
Erfaring som maskinist fra større fartøy
Gyldig legeattest fra godkjent sjømannslege.
Gyldig sikkerhetskurs i h.h.t. STCW 78.
Komfortabel med digital vedlikeholdsstyring – du vil være superbruker og ansvarlig for oppbygging av STAR, museets vedlikeholdssystem.
Strukturert, kan planlegge og utføre vedlikehold.
Komfortabel med administrativt arbeid i tillegg til praktiske oppgaver og rutiner om bord.
Liker å planlegge, lede og følge opp prosjekter.
God forståelse og kunnskap for budsjett- og økonomi.
God forståelse og kunnskap om skipselektriske anlegg.
Interesse for å sette seg inn i dampmaskineri og gammel dampteknologi .
Kunnskap og forståelse for ivaretagelse av fredede og vernede gjenstander og installasjoner, samt inneha kunnskap om gjeldene lover og regelverk.
Kunnskap og forståelse for IMO regelverk og klasseregler.
Evne og vilje til å delta i videreutviklingen av vårt ISM-system.
Sertifikat til bil, klasse B.
Ansvarsområde er til enhver tid definert i oppdatert stillingsbeskrivelse.

FDV Fergeleier og slipp (100% stilling)

Som ansvarlig for fergeleier og slipp skal du ivareta istandsetting, drift og vedlikehold av de fredede anleggene slippen på Tinnoset og Tinnsjøfergenes fergeleier og opplagsplasser. Anleggene ligger på Mæl i Tinn og Tinnoset i Notodden kommune.

Du skal delta i prosjekter tilknyttet fagområdet, foreta jevnlige risiko- og sikkerhetsanalyser, sørge for at vi til enhver tid har en komplett og oppdatert vedlikeholdsplan og følge opp målene myndigheter og museet setter for sikkerhet og bevaring av anleggene.

Arbeidet innbefatter istandsetting, drift og vedlikehold av anleggene, og du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle og styrke TIK Rjukanbanen og museets arbeide for industriarven. I tillegg til arbeid med søknader og rapportering. Prosjektstøtte og/eller prosjektledelse innenfor mange forskjellige av TIK Rjukanbanens arbeider vil bli aktuelt.

NIA vurderer at aktuelle søkere har bakgrunn som håndverker og/eller bakgrunn som ingeniør/prosjektleder.

Kvalifikasjoner og kompetanse for FDV Slipp og ferge:
Relevant erfaring og/eller fagbrev som håndverker eller relevant ingeniørgrad.
Kunnskap og forståelse for ivaretagelse av fredede og vernede gjenstander og installasjoner, samt inneha kunnskap om gjeldene lover og regelverk.
Erfaring fra mekaniske oppgaver, herunder sveising
Erfaring og utdannelse som prosjektleder.
Strukturert, liker å planlegge, lede og følge opp prosjekter.
Komfortabel med administrativt arbeid i tillegg til praktiske oppgaver.
God forståelse og kunnskap for budsjett- og økonomi.
Evne og vilje til å delta i videreutviklingen av vårt HMS-system.
Sertifikat til bil, klasse B.

Ansvarsområde er til enhver tid definert i oppdatert stillingsbeskrivelse.

De to ledige stillingene har oppdrag på det teknisk-industrielle kulturminnet Rjukanbanen og er tilknyttet NIAs avdeling for drift og sikkerhet.

Hvilke egenskaper ser vi etter hos våre ansatte?
Høy arbeidskapasitet, strukturert, ryddig og løsningsorientert
Interesse for å se sammenhenger mellom eget arbeide og museets andre oppgaver
Læringsvillig og engasjert for antikvarisk bevaring
Omgjengelig, serviceorientert og fleksibel – vi trenger lagspillere
Evne til å tilegne seg kunnskap raskt og jobbe godt både selvstendig og i team
Godt humør og gode HMS-holdninger
Felles opplysninger for begge ledige stillinger

Stilling: 100% fast ansettelse. 
Tiltredelse: Høsten 2023 
Lønn: Etter avtale.
Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
Kontorplass: Etter avtale 
Søknadsfrist: 15.08.2023

Ta gjerne kontakt med Kjetil H. Djuve (Leder Drift) på k.djuve@nia.no eller på tlf 4807 8642.
I tillegg kan Maritimt ansvarlig Tommy Leikanrud (t.leikanrud@nia.no/ 9711 0476) og FDV Fergeleie og slipp Tom Kaafjeld (t.kaafjeld@nia.no/ 9931 9930) kontaktes.

Foto: Breakfast/NIA
Foto: Breakfast/NIA
Foto: Håvard Haugen/NIA