Røtter og vinger | ALEXANDER SCHULTZ OG INSPIRASJONEN FRA FRANSK MODERNISME

PRESSEMELDING 27.02.2024:

Etter Alexander Schultz` død oppdaget sønnen Eugene Schoulgin et hemmelig rom i farens hus som var fylt med kunst. Alexander Schultz var en viktig norsk kunstner i sin samtid, og hadde stor innflytelse på utviklingen av den franske linjen i norsk maleri.

Nå åpner endelig første utstilling med kunstneren på over 30 år. Utstillingen viser nærmere 50 verk av Alexander Schultz malt fra 1925 til 1981. Noen av disse blir vist for første gang!

Aktuell tematikk

Norsk-russiske Alexander Schultz (1901-1981) er kanskje ikke så kjent i dag, men han har spilt en betydelig rolle i norsk kunst. Nå som Europa er midt inne i en krisetid, preget av flere kriger, oppleves en utstilling av Schultz som ekstra aktuell. Schultz hadde sine første leveår i St. Petersburg med norsk mor og russisk far, og bodde flere år i dagens Ukraina. Etter farens død i 1917 flyktet han fra den russiske revolusjonen med mor og søster til Norge. Kunstneren har hatt en urolig oppvekst, men kunsten hans bærer preg av en streben etter ro og harmoni. Schultz` kunst formidler på mange måter gleden over skjønnheten i det nære og nettopp det kan være en viktig påminnelse nå, i en urolig krisetid.

A Schultz maleri av Nini. Jente, i kjole, sittende i brun stol foran grønn vegg
A Schultz, Nini, 1973, © Alexander Schultz BONO 2024. Foto Tomasz Wacko, NIA

Forskningsprosjekt

Utstillingen er en del av et forskningsarbeid som kunsthistoriker Målfrid Ravnåsen Vangen ved NIA jobber med. Hun har fått tilgang til tidligere upublisert materiale som vil gi ny og utvidet kunnskap om kunstneren Alexander Schultz.

Schultz har skrevet i et brev at han ser på seg selv som en av de siste representantene for den franske linjen i norsk kunst, forteller Vangen.

Hun samarbeider nært med kunstnerens sønn, forfatter Eugene Schoulgin. Han siterer et brev faren skrev til ham i 1980 og som han mener sammenfatter noe av det essensielle ved det faren stod for:

Jeg tror at en kunstner må oppslukes helt og holdent. I vårt virke gjennomlever vi mange faser, bytter vinkel til vår oppgave, men målet må alltid ligge foran oss. Det må vi aldri ta igjen. Fred og ro har ingen plass i en arbeidende kunstners liv.

Alexander Schultz, 1980

Kolorist

Schultz var en mester i fargebruk med sterk påvirkning fra moderne fransk kunst. Paul Cézanne og Henri Matisse var livslange forbilder for ham. Utstillingen tar for seg hans tilknytning til den franske modernismen og rollen som viderefører av den franske linjen i norsk kunst. Utstillingen viser et bredt utvalg av landskap, stilleben og portretter. I tillegg viser utstillingen flere malerier av noen av Schultz` viktige forbilder og lærere; Othon Friesz, Harriet Backer, Thorvald Erichsen, Jean Heiberg, Georg Jacobsen, Oluf Wold Torne og Henrik Sørensen.

Min far levde og åndet i kunstens verden, men å fokusere på seg selv mislikte han sterkt, forklarer Eugene Schoulgin, som ser frem til utstillingen.

Telemark

Den kjente telemarksskildreren Henrik Sørensen lokket Schultz til Telemark, og kunstneren reiste ved flere anledninger hit for å male. I dag vil vi løfte han opp som en av Telemarksmalerne, men siden kunstneren sjeldent skrev titler på disse bildene har det vært vanskelig å stedfeste motivene eksakt. Sommeren 2023 etterlyste museet malerier av Schultz fra Telemark og dette resulterte i kunnskap om flere nye ukjente malerier. Noen av disse blir å se på utstillingen.

Om Alexander Schultz

Alexander Schultz (25.5.1901 - 3.12.1981) var en norsk maler og kunstprofessor med en oppvekst preget av impulser fra ulike kulturer. Da faren ble syk og døde i starten av den russiske revolusjonen i 1917, flyttet Schultz med mor og søster til Norge. Her ble han raskt kjent med de franskorienterte malerne, og Oluf Wold Torne ble hans første kunstlærer.   Fra 1919 til ca. 1935 bodde familien store deler av året i Paris, der Schultz var elev av Othon Friesz og Henrik Sørensen. Tilbake i Norge studerte han ved Statens kunstakademi 1935-37 under Jean Heiberg og Georg Jacobsen. Gjennombruddet kom i 1940-årene. I 1954 ble Schultz professor ved Statens kunstakademi og var direktør fra 1958 til 1965. Blant elevene hans var kjente kunstnere som Kåre Tveter, Frans Widerberg og Odd Nerdrum.   Utstillingen er kuratert av Målfrid R. Vangen og Susanne G. Lange.

Pressefoto kan lastes ned her: Presse NIA
For mer informasjon kontakt: Telemark kunstmuseum, NIA: Helene Brekke, tlf. 92855557 / h.brekke@nia.no
Presseansvarlig, NIA: Rita Engedalen, tlf. 92094584 /r.engedalen@nia.no

Vennlig hilsen Telemark kunstmuseum / NIA / O. H. Holtasgate 27 / 3678 Notodden / Tlf 35010080 /