Telemark Kunstmuseum: Utstillingsprogram 2022 

2022 byr på retrospektiv utstilling med Marianne Bratteli i samarbeid med MUNCH, spennende møte mellom Johannes Høie og Louis Moe, separatutstilling med Kåre Tveter og Terje Bergstad. Året avsluttes med en stor gruppeutstilling som dreier seg rundt menneskets forhold til naturen.

Telemark Kunstmuseum Foto. S. Lange / NIA

Marianne Bratteli – «Hjertebank»

07.05.-14.08.22, Sal 1

Sommerens store utstilling i Telemark Kunstmuseum er retrospektiv utstilling med Marianne Bratteli. Utstillingen er laget i samarbeid med MUNCH og vises på Notodden sommeren 2022, og i Oslo Høsten 2022.

Marianne Bratteli (1951-) har vært en viktig kunstner i norsk kunstliv gjennom de siste førti årene. Hun arbeider i et ekspressivt og abstrahert uttrykk, og kunsten hennes rommer sentrale livstema og sterke følelser formidlet med stor presisjon og følsomhet. Opplevelser fra oppveksten i etterkrigs Norge står bla. sentralt i kunstnerskapet.

Utstillingen viser verk innlånt fra bla. Nasjonalmuseet, KODE, Tangen-samlingen, Trondheim kunstmuseum m.fl. samt en lang rekke privatpersoner. Utstillingen viser også noen nye verk av Bratteli.

Parallelt med Marianne Brattelis utstilling i Sal 1 viser vi en mindre utstilling med verk av Terje Bergstad i Sal 2. Utstillingen vil ta for seg motiv og tematikker som er felles for de to kunstnerne. Bratteli er sterkt opptatt av Terje Bergstad og hans motivkrets, spesielt av krigsmotivene, som har klare tangenter til Brattelis kunstnerskap.

Utstillingenkurateres av Susanne Grina Lange (Telemark Kunstmuseum) og Kari Brandtzæg (MUNCH).

Hjertebank
Foto: Nasjonalmuseet/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Kåre Tveter

10.09.-13.11.22, Sal 1

I 2022 ville Kåre Tveter fylt 100 år. Utstillingen i Telemark Kunstmuseum er del av jubileumsmarkeringen. Tveter startet med å male portretter, akter og landskap, men dreide over i nonfigurativ retning på 60-tallet. Mot slutten av 60-tallet vendte han tilbake til landskapet igjen, og er i dag mest kjent for sine akvareller og storformats oljemaleri av høst- og vinterlandskap, særlig fra Svalbard.

Utstillingen viser verk fra Kåre Tveter-samlingen i Skarnes.

Kåre Tveter

Human Nature / Menneskets Natur

26.11.22 – 16.04.23, Sal 1

Mange samtidskunstnere er opptatt av naturen og de klimaendringene vi opplever. I dag trues både natur og mennesker av klimaødeleggelser knyttet til vår bruk av naturen. Hvordan setter samtiden spor i kunstneriske uttrykk?

Gjennom utstillingen søker vi mot å vise en bred sammenstilling av kunstnere, uttrykk og medier. Kunstnere som deltar i utstillingen er Ingeborg Annie Lindahl (NO), Tom Kosmo (NO), Adrian Bugge (NO), Maiken Stene (NO), Ingela Ihrman (SE) og Elina Brotherus (FI).

Utstillingen vil, i tillegg til samtidskunst, presentere verk fra museets samling som bla. Gustav Adolph Mordt sublime «To fjellvandrere foran Rjukanfossen” (1847).

Felles for alle kunstverk i utstillingen er at de på ulikt vis tar fatt i menneskenes forhold til, og inngrep i, naturen gjennom arbeider som skildrer vår fascinasjon for naturen vi omgir oss med, eller mennesket som en liten del av et stort økosystem.

Human Nature / Menneskets Natur
The Giant Hogweed, Ingela Ihrman, foto Futura, Karlin Studios Prague