Telemarksarkivet – om å gi Telemarks fortid ei god framtid

Historiske arkiver fra privat sektor; altså minst tre fjerdedeler av Norges samfunnsliv, blir ikke bevart med mindre eieren av arkivene ønsker det. Museene i Telemark utvikler sin kapasitet til å gjøre denne jobben og koordinerer innsatsen sin innenfor nettverket Telemarksarkivet.

Foto: Herøya Industripark AS/NIA

De historiske arkivene som blir til utenfor offentlig sektor svært sjeldent bevart. Svært mange av dem blir rett og slett ødelagt så fort dokumentene ikke lenger er nyttige for bedriften, foreninga eller privatpersonen. Det er altså slik at materiale etter tre fjerdedeler av Norges samfunnsliv bare i liten grad følges opp slik at viktige dokumenter ender opp som bevarte historiske arkiver.

Telemarksarkivet er museene i Telemarks nettverk og satsning på bevaring og bruk av arkiver fra privat sektor, og skal bidra til at en større andel av arkivene fra privat sektor blir ivaretatt.

Ta kontakt med Telemarksarkivet eller arkivarer og fotoarkivarer ved museene i Telemark, så kan de veilede og gi tilgang til det som allerede er bevart. De kan også hjelpe til med å vurdere om arkivene akkurat du er i kontakt med, burde bevares som et historisk arkiv.

 

Besøkssteder

Norsk industriarbeidermuseum og Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark (Rjukan, Notodden og Skien), Telemark museum (Skien og Brevik) og Vest-Telemark museum (Eidsborg).

20150101 Kjetil H Djuve, koordinator i Telemarksarkivet. Vemork, 3660 Rjukan. 480786242

www.telemarksarkivet.no