Telemarxisten i arkivet

Blant årsmøtepapirer, møteinnkallinger og referater ligger TSU; Telemark sosialistiske venstreparti Ungdom sitt struttende kampengasjement frå slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet.

Faximilie: Telemarxisten, TSU sin «medlemsblekke»

Det er Arbeiderbevegelsens arkiv som er kommet til Tinfos og blant masse formelle papirer ligger originalene til Telemarxisten, TSU sin «medlemsblekke» utgitt mellom 1988-1992.

Dette er fra tiden før før den digitale verden kom veltende inn over oss og ungdommen var opptatt av sosialisme, rasisme, miljø, likhet for alle, rettferdighet, miljø og mindre forurensing.

Kopi-originalene er laget på smårutete papir og er prega av mye klipp og lim kombinert med håndskrift og tegneserie-utdrag. Tekstene er skrevet ut, klippet i forskjellige formater og så limet på A4-formatet som originalene er laget i.

Det oser av kampvilje og politisk ånd blant disse permene.

Jeg minnes demonstrasjoner, palestina-skjerf og boots fra egen ungdomstid.

Denne ånden som fantes da, finnes den nå?

Finner vi denne ånden på internett der de fleste ungdommer oppholder seg mest i dagens samfunn?

Har vi ikke heller gått tilbake på mange vis der miljø og kvinnefrigjøring fortsatt er et tema.

Internett flommer over av retusjerte kropper, perfekte liv, miljø-engasjementet er blitt mer aggressivt og har vi en klode å redde overhodet?

Det er rørende med arbeidet og engasjementet ungdommene i Telemark sosialistiske venstreparti Ungdom viste i sin tid.

Hvor er de nå? Hva blei det av dem?

Jobber de fortsatt for rettferdighet på jorda, klima og El Salvador?

Ville de fortsatt lenka seg fast på E-18 og havna på glattcelle på politistasjonen i Porsgrunn for saken de kjempa for?