Tidenes største tildeling i Telemark fra Sparebankstiftelsen DNB gikk til NIA

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) 15 millioner kroner til ferdigstillelse av utstillings- og formidlingsprosjektet «Tungtvannskjelleren».

Prosjektet er av nasjonal og internasjonal interesse og har stor betydning for formidlingen av viktige historiske hendelser for fremtidige generasjoner.

Dette oppgir Sparebankstiftelsen DNB som begrunnelse for hvorfor de går inn med så mye penger i prosjektet.

«Operasjon Gunnerside» som tungtvannsaksjonen hadde som dekknavn hadde stor betydning for krigens utfall.

Dette vil bli formidlet på en spennende måte i prosjektet, skriver Sparebankstiftelsen DNB i tildelingsbrevet.

De opplyser samtidig at dette er den største enkelttildelingen stiftelsen noen gang har gjort i Telemark.

Ruinen etter Tungtvannskjelleren ble funnet 5. oktober 2017 etter at en industriarkeologisk utgraving og byggingen av et nytt museums- og sikringsbygg over ruinen har blitt realisert på rekordtid.

Midlene som NIA har fått av Sparebankstiftelsen DNB skal brukes for å skape gode opplevelser rundt den berømte tungtvannsaksjonen, som nå endelig kan formidles på stedet der den faktisk skjedde.

Med disse midlene vil Tungtvannskjelleren bli en møteplass og læringsarena for barn og unge, og for publikum i alle aldre, som vil få innsikt i hendelser som har vært avgjørende for nasjonal og internasjonal historie og utvikling.

– Vemork er viktig for formidling av industrihistorie, stedsutvikling og ikke minst betydningen av aksjonen som ble utført der under andre verdenskrig, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

– Tungtvannskjelleren har vært et stort, og til tider krevende løft å håndtere for NIA. Vi har derfor knapt turt å drømme om at vi skulle klare å få et større formidlingsprosjekt inne i tungtvannskjellerruinen på plass i en skala slik vi synes den fortjener. Dette er en drøm for museet som går i oppfyllelse som er så stor at vi må klype oss i armen. Sparebankstiftelsen DNB tar med dette et stort samfunnsansvar og gjør oss i stand til å formidle mange viktige historier knyttet til tungtvannskjelleren, industriarv og krigshistorie, som vi er helt trygge på vil appellere til et stort publikum. Det er et privilegium å få jobbe med unike historier som gir gjenklang internasjonalt, og jeg kan ikke få takket Sparebankstiftelsen DNB nok for at de ser verdien av Tungtvannskjelleren og Rjukan- Notodden industriarv, forteller en jublende glad direktør Anna Hereid i NIA.