no en

Tinn Museum

Mat og musikk

Mat og musikk
Foto: Tomasz Wacko/NIA

Uten mat og drikke, duger folket ikke. Legg til litt god musikk, så blir med ett en helt vanlig hverdag til en historisk opplevelse. Når Tinn Museum åpner markedet for kjøp og salg, musikk og fagprat legges det til rette for adspredelse og latter – et brudd i det ellers evige arbeidet.

Et museum med mening

Tinn Museum tilbyr kulturelle arrangementer som er tematisk knyttet til håndverkstradisjoner og naturmiljø på stedet og i en større sammenheng.

Det legges vekt på å formidle historien til besøksområdet og hva slags tanker stifterne av museet gjorde seg tidlig på 1900-tallet. Museet skulle være et konkret minne på tidligere tiders hverdagsliv og skikker, det skulle formidle bruksmåtene og næringslivet langt tilbake i tid. Museet skal bevare viktig kunnskap og tradisjoner fra fortida til bruk i nåtida og framtida.

Mellom 15. juni og 15. desember arrangerer Tinn Museum spennende familiearrangementer på ettermiddag og kveldstid. Disse annonseres i god tid både lokalt og på våre nettsider

Foto: Tomasz Wacko/NIA
Foto: Ingelinn Kårvand/NIA