Viktig og vakkert – Notoddens historiske foto

«Viktig og vakkert» er et fotoprosjekt for å kunne bevare Notoddens unike historie. Målet er å samle, digitalisere og bevare alle foto fra Notodden slik at allmenheten kan ta del i denne kulturhistoriske skatten.

Foto: Hans Jonsrud/NIA

Foto formidler godt de historiske hendelsene i et samfunn. Notodden-samfunnets utvikling gjennom de siste 150 årene har ikke hatt tilstrekkelig historiske foto tilgjengelig for å kunne gjenspeile den fantastiske utviklingen i byen. Fotoprosjektet «Viktig og vakkert» skal nå samle inn, ordne og publisere bildene som kan sette lys på en svunnen tid. Et samfunn i sterk endring, industriherrene som bygget den og menneskene som lever og jobber der. Foreløpig jobber NIA med samlinger etter Tinfos AS, Hydro AS og et fotoarkiv etter Hans Johnsrud. Vi håper at vi skal få inn mye mer foto fra innbyggerne i Notodden kommune i tiden fremover. Har du bilder du tror kan være av interesse så ta gjerne kontakt!

Kontaktpersoner
Ingelinn Kårvand, Prosjektleder, Fotoarkivar, i.karvand@nia.no +47 922 87 307