YARA hovedsponsor for Norsk Industriarbeidermuseum

Forlenger samarbeidet

Fem år etter at Yara gikk inn som hovedsponsor for Norsk industriarbeidermuseum forlenger selskapet nå samarbeidet med museet og sikrer at den mektige historien om en av verdens viktigste oppfinnelser ivaretas og videreutvikles.

-1983 ble Norsk Industriarbeidermuseum opprettet for å bevare og formidle mektig arbeider- og industrihistorie i Rjukanområdet. NIA-direktør Anna Hereid er takknemlig for støtten fra selskapet som hadde sin opprinnelse her. Samarbeidet med Yara er viktig for museet å ha Yara og avtalen sikrer at alle ansatte i YARA kan oppleve selskapets historie og mektige industriarv på stedene som la grunnlaget for at selskapet har posisjonen det har i dag. Yara er en viktig støttespiller og samarbeidspartner i å formidle og bære industrihistorien og vi håper at vi også kan utvikle nye prosjekter for å løfte historien videre opp og frem, sier direktør Anna Hereid ved NIA.

Verdensarv

I 2015 ble industrisamfunnene på Rjukan og Notodden skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Det var her Norsk Hydroelektrisk Kvælstofaktieselskab, som i dag er Yara, ble etablert i 1905. Det ble starten på Norges største industrieventyr: produksjon av mineralgjødsel.

– Mineralgjødsel er blant verdens viktigste oppfinnelser og sørger for mat på bordet til halvparten av verdens befolkning. Norsk Industriarbeidermuseum gjør en fantastisk jobb ved å sørge for deling av kunnskap og historie om en sentral del av norsk industrihistorie. Derfor gleder det oss stort å kunne bidra som hovedsponsor for NIA. Forståelse for gjødselindustrien er særlig viktig på grunn av de store utfordringene vår industri står overfor, knyttet til global befolkningsvekst og dermed behovet for økt matproduksjon, samtidig som vi må lykkes med å kutte klimagassutslipp, ta vare på matjorden og styrke biologisk mangfold, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Yara har gjennom samarbeidet med NIA bidratt med midler til byggingen av Tungtvannskjelleren, utstillingen Vårt Liv i Verdensarven på Vemork og kunst og bokprosjekt på Telemark Kunstmuseum på Notodden.

Foto: YARA

Et monument over norsk industri- og krigshistorie 

Tungtvannskjelleren var en del av Hydrogenfabrikken på Vemork.

Som et monument over norsk industri- og krigshistorie er Tungtvannskjelleren på Vemork et kulturminne av stor nasjonal og internasjonal betydning. Kjelleren ble funnet mer eller mindre intakt i 2017. Etter fem år med utgraving, planlegging og bygging åpnet den nye utstillingen Tungtvannskjelleren 28.februar 2023.

I den nye utstillingen Tungtvannskjelleren fortelles den dramatiske historien om hva som skjedde da tungtvannscellene ble sprengt på stedet, og i rommet, der aksjonen fant sted. Historien formidles gjennom virkemidler som gir en sterk og «tett på» opplevelse.

Et internasjonalt selskap

Yara er i dag Norges mest internasjonale selskap og leverer nok gjødsel til å dyrke mat til 300 millioner mennesker verden over. Yaras industrihistorie trekkes både tilbake og inn i nåtiden på Vemork og verdensarvsenteret på Notodden der man kan sette seg inn i industriutviklingen, fagbevegelsens historie, hvordan livet i industribyen var, hvordan vannkraft, hydrogen og tungtvann ble produsert for å fremstille gjødsel. På Vemork kan man også finne en modell av Yara Birkeland som en påminnelse om hvor langt utviklingen har kommet.

Om Yara

I samarbeid med kunder og partnere dyrker Yara kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden, for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult og respekt for kloden vår. Våre løsninger for plantenæring og presisjonslandbruk øker bøndenes avlinger og produktkvalitet, med redusert miljøavtrykk. Våre miljøløsninger og industriløsninger forbedrer luftkvalitet, reduserer utslipp og er viktige ingredienser i utviklingen av en rekke andre produkter. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, og vi fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa, og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 16.000 ansatte og operasjon i over 60 land. I 2017 hadde Yara en omsetning på 93,8 milliarder kroner.

Om Norsk Industriarbeidermuseum (NIA)

Stiftelsen NIA ble opprettet i 1983. NIA består av Norsk Industriarbeidermuseum Vemork, Tinn Museum, Heddal Bygdetun, Rjukanbanen, Tuddal Bygdetun og Telemark kunstmuseum. Museene formidler jordbruks-, industri-, krigs- og kunsthistorie til sine nær 100 000 besøkende hvert år.

I 2015 ble industrireisingen i Rjukan og Notodden skrevet inn på UNESCO’s verdensarvliste. Miøjdirektoratet autoriserte Norsk Industriarbeidermuseum som verdensarvsenter for Rjukan-Notodden industriarv i juni 2017 . Dette innebærer at NIA har formidlingsansvaret for verdensarven i Telemark.

For mer informasjon kontakt

Presseansvarlig, NIA:

Rita Engedalen, tlf. 92094584 / r.engedalen@nia.no

Strategic Corporate Sponsorship and Event Manager,

Camilla Nyhuus Christensen, camilla.christensen@yara.com