Tungtvannskjelleren på Vemork er åpnet

Åpningsprogram Tungtvannskjelleren 18.6

Vi testkjører Vemorkbussen