Minneseremoni og utstillingsåpning på 80-årsdagen for Tungtvannsaksjonen på Vemork, Rjukan

Hjertebank av Marianne Bratteli

Tungtvannskjelleren åpner 18. juni 2022

Telemarxisten i arkivet

Forskningsprosjektet «Tilknytningsformer i arbeidslivet i et historisk perspektiv»

Verdensarvsenter Rjukan-Notodden industriarv er reautorisert som besøkssenter verdensarv!